Concert #875 op 29 juni 2022 door Tymen Jan Bronda

1Praeludium a mollDieterich Buxtehude
BuxWV 153(1637-1707)
2Benedicam DominoHeinrich Scheidemann
Intavolatie van een motet van Orlando di Lasso(±1596-1663)
3Dic nobis, Maria, quid vidisti in via? 
Intavolatie van een zesstemmig motet van Giovanni Bassano
4Fantasia d mollGeorg Philipp Telemann
(1681-1767)
5Trio super: Allein Gott in der Höh' sei Ehr'Johann Sebastian Bach
a 2 Clav et Ped(1685-1750)
BWV 664
6Christ, unser Herr, zum Jordan kam 
a 2 Clav et Ped
BWV 684
7Concerto a moll 
voor 4 clavecimbels, orgelbewerking: Guy Bovet
a) (Allegro)
b) Largo
c) Allegro
BWV 1065
8Sonate III A durFelix Mendelssohn Bartholdy
a) Con moto maestoso(1809-1847)
b) Andante tranquilo

Biografie

Tymen Jan Bronda is organist, initiator, artistiek leider en dirigent van het door hem in 2006 opgerichte Luthers Bach Ensemble. Hij kreeg zijn eerste orgelles toen hij zeven jaar was. Na een aantal jaren les te hebben gehad van Piet Wiersma ging hij orgel studeren aan het conservatorium Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema. Aan het conservatorium van Zwolle behaalde hij zijn diploma kerkmuziek. In 2009 werd zijn orgelstudie bij Reitze Smits, aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voltooid met de titel Master of Music.

Tymen Jan werd in 2001 cantor-organist van de Lutherse Gemeente te Groningen en organiseerde in deze kerk de serie ‘Orgel Anders’ (crossover concerten in orgelland). Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de Bachcantates die er ten gehore worden gebracht. Als docent Kerkmuziek is hij verbonden aan de opleiding Kerkmuziek Noord-Nederland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als dirigent is hij verder verbonden aan kamerkoor Tiraña uit Groningen.

In 2012 nam Tymen Jan het initiatief tot een actie voor reconstructie van het voormalige Schnitgerorgel (1699/1717) van de Lutherse kerk in Groningen. Het klinkende resultaat van deze succesvolle actie, het door Bernhardt Edskes gebouwde barokorgel, kon in 2017 in gebruik worden genomen. Zo herleeft in de Lutherse kerk in Groningen een historische praktijk waarin bij de uitvoering van Bach-cantates het orgel als continuo-instrument wordt ingezet. Het is een interessante ontwikkeling die in de barokke uitvoeringspraktijk internationaal de aandacht trekt.

Tijdens de coronaperiode is de cantatecyclus Membra Jesu Nostri opgenomen. Ook nam Tymen Jan in deze tijd een nieuwe cd op bij het nieuwe barokke continuo-orgel van Bernhardt Edskes, samen met Robert Kuizenga en Mike Fentross.