Concert #854 op 17 juli 2019 door Henk de Vries

Programma nog niet bekend

Biografie

Henk de Vries (1979) heeft hoofdvak Orgel gestudeerd aan het Conservatorium in Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema en studeerde hiernaast de bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Tevens studeerde hij, als tweede hoofdvak, Kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Hij heeft in 2008 zijn tweejarige orgelspecialisatie met zeer goed gevolg afgerond voor de titel ´Master of Music´. Dit deed hij bij Theo Jellema, Jos van der Kooy en Prof. Wolfgang Zerer aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan de Hochschule für Musik und Theater te Hamburg.

Hij heeft met zijn orgelspel inmiddels een internationale concertpraktijk opgebouwd met optredens in Italië, België, Duitsland, Spanje, Hongarije, Zweden en de VS. In september van 2012 speelde hij als finalist, geselecteerd uit 55 internationale inzendingen, tijdens het Internationale J.P. Sweelinckconcours in de Oude kerk van Amsterdam.

In 2011 is hij Cum Laude afgestudeerd als Orgeladviseur aan de LOTO, de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur. Hij is als orgeladviseur lid van het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON) en betrokken bij de Commissie Orgelzaken (COZ) van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de PKN.

In 2014 is Henk de Vries samen met collega adviseur Peter van Dijk uit Utrecht door Stichting Martinikerk Groningen benoemd als vaste orgeladviseur voor de historische orgels van de Martinikerk in Groningen. Ook is hij werkzaam binnen de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, de KVOK. Hij is actief als voorzitter voor de provinciale afdeling Groningen en als een van de redacteuren Orgelbouwnieuws voor vakblad Het Orgel.

Hij is als titulair organist en cantor verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en bespeelt hier het prachtige F.C. Schnitger-Freytag orgel uit 1795. Hier is Henk ook te beluisteren op een CD die hij in 2009 heeft opgenomen na de restauratie van dit instrument. Tevens is hij eveneens cantor-organist van de Jacobuskerk in Zeerijp